عوامل خطرزای کبد کدامند؟

عوامل خطرزای کبد : 1- قندشکر تصفیه‌شده باعث تجمع چربی در کبد خواهد شد. 2- مکمل‌های…