درباره ما

سایت لایف کنترل با هدف افزایش اطلاعات عمومی و سبک زندگی و مطالب زیادی در بحث روانشناسی همیشه سعی کرده بهترین اطلاعات را به مخاطبین خودش ارائه دهد.همچنین لایف کنترل به عنوان سومین عضو خانواده تیم کنترل در دی ماه سال 1401 تاسیس شد.