اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که بیست کیلو چاق شده‌اید نگران نمی‌شوید؟

اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که بیست کیلو چاق شده‌اید نگران نمی‌شوید؟…

اگر تا ۲۱ روز این کار ها را انجام بدهید، یک آدم دیگر خواهید شد

اگر تا ۲۱ روز این کار ها را انجام بدهید، یک آدم دیگر خواهید شد: ۱-…

چند قانون برای آرامش و جذب انرژی

چند قانون برای آرامش و جذب انرژی ۱٫ قانون خلا یا خالی شدن:هر چه انسان از…

هر وقت دیدی داری تسلیم میشی، به این فکر کن که چی شد شروع کردی؟

هر وقت دیدی داری تسلیم میشی، به این فکر کن که چی شد شروع کردی؟ خنده…

انگیزشی: فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست!

انگیزشی: فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست! فکر کردن به موفقیت ذهن شما را…