آیا بعد پنجم وجود دارد ؟

آیا بعد پنجم وجود دارد ؟ طبق آموزه های صعود، زمین و تمام موجودات روی آن…

چرا انسان فرصت‌ها را به راحتی از دست می‌دهد؟!

چرا انسان فرصت‌ها را به راحتی از دست می‌دهد؟! مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر…

چرا می‌گویند سکوت طلاست؟

چرا می‌گویند سکوت طلاست؟ ‍ زبان زره ی قلب استزبان از زندگی فرد پاسداری می‌کندبه صدای…

چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزايش دهيم؟

چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزايش دهيم؟ ۱ – شكرگزار باشيد.۲ – تحرك داشته باشيد.۳…

ده قانون اصلی کائنات

ده قانون اصلی کائنات قانون یکم: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته…

جفت روحی کاذب کیست؟

جفت روحی کاذب.از جفت های روحی کاذب به عنوان کارمیک یاد می شوندآنها بعنوان مَکنده های…

چرا نباید قضاوت کرد؟

چرا نباید قضاوت کرد؟ هنگامی که ما کسی یا موضوعی را قضاوت میکنیم بدین معناست که…