اثرات نیکوتین در خون

نیکوتین یک آلکالوئید سمی و اعتیادآور است که به طور طبیعی در گیاه تنباکو یافت می‌شود.…