سنگ کلیه چیست؟ ته‌نشینی دردناک در دستگاه ادراری

سنگ کلیه، توده‌های سختی هستند که در کلیه‌ها، اندام‌های لوبیایی شکل که وظیفه‌ی تصفیه خون و…