والت دیزنی کیست؟

صد سال از زمانی که والت دیزنی با خلاقیت و نوآوری خود، دنیای انیمیشن را متحول…