خواهر و برادر‌ها چگونه شخصیتمان را می‌سازند؟

خواهر و برادر‌ها چگونه شخصیتمان را می‌سازند؟ هشتاد و دو درصد از کودکان جهان با حضور…

مشکلات روانیِ رایج،که به خاطر والدین سمی گریبانگیر فرزندان می شود

مشکلات روانیِ رایج،که به خاطر والدین سمی گریبانگیر فرزندان می شود. 1. اضطراب و استرس بیش…

دانشمندان می‌گویند اغلب آدم‌ها بیشتر شبیه پدر خود هستند تا مادرشان

دانشمندان می‌گویند اغلب آدم‌ها بیشتر شبیه پدر خود هستند تا مادرشان دانشمندان پی بردند اغلب پستانداران…

چه کسانی می‌توانند خانواده‌ای شاد داشته باشند؟

چه کسانی می‌توانند خانواده‌ای شاد داشته باشند؟ یک تحقیقی وسیعی کردن بین 40000 نفر تا بفهمن…

قهر کردن بدترین روش برای حفظ یک رابطه‌ است

قهر کردن بدترین روش برای حفظ یک رابطه‌ است قهر کردن بدترین روش برای حفظ یک…