تراخم: عفونت چشمی که می تواند منجر به کوری شود

تراخم یک بیماری عفونی مزمن چشم است که توسط باکتری کلامیدیا تراکوماتیس ایجاد می شود. این…