کوچکترین استخوان بدن انسان کدام است؟

بدن انسان از بیش از 200 استخوان تشکیل شده است. کوچکترین استخوان بدن انسان، استخوان رکابی نام دارد که در گوش میانی قرار دارد. این استخوان نقش مهمی در شنوایی دارد.

کوچکترین استخوان بدن انسان

استخوان رکابی به شکل یک چکش است و در انتهای خود یک سر کوچک و گرد دارد. این سر به استخوان سندانی متصل است که در گوش میانی قرار دارد. استخوان سندانی نیز به استخوان خاری متصل است که در گوش داخلی قرار دارد.

هنگامی که امواج صوتی وارد گوش می شوند، پرده صماخ را به لرزش در می آورند. این لرزش ها به استخوان رکابی منتقل می شوند. استخوان رکابی این لرزش ها را به استخوان سندانی منتقل می کند. استخوان سندانی نیز این لرزش ها را به استخوان خاری منتقل می کند.

استخوان خاری این لرزش ها را به مایع موجود در گوش داخلی منتقل می کند. این مایع لرزش ها را به سلول های شنوایی منتقل می کند. سلول های شنوایی این لرزش ها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند. این سیگنال های الکتریکی به مغز منتقل می شوند و مغز آنها را به صدا تبدیل می کند.

بنابراین، استخوان رکابی نقش مهمی در تبدیل امواج صوتی به صدا دارد. اگر استخوان رکابی آسیب ببیند، ممکن است شنوایی فرد کاهش یابد.

استخوان رکابی در انسان بالغ تنها حدود 3 میلی متر طول دارد. این استخوان از جنس استخوان متراکم است و فاقد حفره مغز استخوان است. این استخوان توسط ماهیچه رکابی ثابت می شود. ماهیچه رکابی توسط عصب صورت عصب دهی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *