چند قانون برای آرامش و جذب انرژی

چند قانون برای آرامش و جذب انرژی

چند قانون برای آرامش و جذب انرژی

۱٫ قانون خلا یا خالی شدن:
هر چه انسان از کینه و حسد و دروغ و… تهی باشد؛ بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.

۲٫ قانون بارش:
فوران کردن بی مضایقه بخشیدن؛ بارش مهر و عشق.

۳٫ قانون نظم:
همیشه بی نظمی، برکت رو از بین می بره و از ما می گیره.

۴٫ قانون پاکی:
پاکی جذب پاکی می شود؛ پس خودتان را پاک کنید تا رحمت الهی برایتان جاری شود و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم نیست؛ بلکه پاکی ذهن؛ دل ؛زبان و اندیشه می باشد.

۵٫ قانون سحرخیزی:
انرژی عالم هستی از اول صبح، هر چه به روز نزدیکتر می شود کمتر میشود. اوج انرژی ها اول صبح است.

۶٫ قانون هماهنگی:
موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.

۷٫ قانون تنوع:
هر چند وقت یکبار وسایل خانه را جابجا کنیم؛ لباسهای رنگارنگ بپوشیم و از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون خستگی می آورد.

۸٫ قانون جماعت:
یعنی با هم بودن؛ جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

۹٫ قانون عشق:
اگر کسی با شما رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه طلب خیر کنید؛ خوش رفتاری و سپاس نعمت؛ موجب دوام نعمت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *