معرفی تیپ شخصیتی ESTJ-A / ESTJ-T

معرفی تیپ شخصیتی ESTJ-A / ESTJ-T

ESTJ مخفف Extraverted, Sensing, Thinking, Judging است. این تیپ شخصیتی در مدل MBTI به عنوان “مدیران” شناخته می‌شود. ESTJها افرادی برونگرا، عینی، منطقی و قضاوت‌کننده هستند. آنها معمولاً افرادی مسئول، سخت‌کوش، جاه‌طلب و رهبر هستند.

ESTJها در دو تیپ اصلی تقسیم می‌شوند: ESTJ-A (مدیران قاطع) و ESTJ-T (مدیران پرتنش). این دو تیپ شخصیتی شباهت‌های زیادی دارند، اما در برخی از جنبه‌های کلیدی نیز تفاوت دارند.

معرفی تیپ شخصیتی ESTJ-A / ESTJ-T

شباهت‌های ESTJ-A و ESTJ-T

 • برونگرایی: ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی برونگرا هستند. آنها انرژی خود را از تعامل با دیگران می‌گیرند و از بودن در جمع لذت می‌برند.
 • حسگرایی: ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی حسگر هستند. آنها بر روی اطلاعات عینی و ملموس تمرکز می‌کنند و به ایده‌ها و مفاهیم انتزاعی علاقه‌مند نیستند.
 • تفکر: ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی با تفکر تصمیم می‌گیرند. آنها منطق و استدلال را بر احساسات و ارزش‌ها ترجیح می‌دهند.
 • قضاوت: ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی قضاوت‌کننده هستند. آنها به نظم و سازماندهی علاقه‌مند هستند و از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لذت می‌برند.

تفاوت‌های ESTJ-A و ESTJ-T

 • اطمینان: ESTJ-Aها افرادی قاطع و مطمئن هستند. آنها از توانایی‌های خود آگاه هستند و به راحتی از نظرات خود دفاع می‌کنند. ESTJ-Tها در مقابل، افرادی کمتر مطمئن هستند. آنها ممکن است گاهی اوقات دچار تردید شوند و نیاز به تأیید دیگران داشته باشند.
 • پذیرش عدم قطعیت: ESTJ-Aها به عدم قطعیت کمتر حساس هستند. آنها می‌توانند با شرایط ناآشنا کنار بیایند و به راحتی تصمیم بگیرند. ESTJ-Tها در مقابل، نسبت به عدم قطعیت حساس‌تر هستند. آنها ممکن است در شرایط ناآشنا احساس ناراحتی کنند و برای تصمیم‌گیری نیاز به زمان بیشتری داشته باشند.
 • تحمل استرس: ESTJ-Aها افرادی مقاوم در برابر استرس هستند. آنها می‌توانند در شرایط پرفشار به خوبی عمل کنند و تحت فشار عملکرد خود را حفظ کنند. ESTJ-Tها در مقابل، نسبت به استرس حساس‌تر هستند. آنها ممکن است در شرایط پرفشار دچار اضطراب یا پریشانی شوند.

برونداد ESTJ-A و ESTJ-T

ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی افرادی برونگرا هستند. آنها انرژی خود را از تعامل با دیگران می‌گیرند و از بودن در جمع لذت می‌برند. با این حال، ESTJ-Aها و ESTJ-Tها در نحوه تعامل با دیگران تفاوت‌هایی دارند.

ESTJ-Aها افرادی قاطع و مطمئن هستند. آنها در جمع معمولاً رهبری را به دست می‌گیرند و دیگران را هدایت می‌کنند. آنها از چالش‌های جدید استقبال می‌کنند و از رقابت لذت می‌برند.

ESTJ-Tها در مقابل، افرادی کمتر مطمئن هستند. آنها در جمع ممکن است کمی خجالتی باشند و از جلب توجه دیگران اجتناب کنند. آنها ترجیح می‌دهند در نقش پیرو باشند و از رهبری دیگران خودداری می‌کنند.

کاربرد ESTJ-A و ESTJ-T

ESTJها در هر دو تیپ شخصیتی افرادی موفق هستند. آنها در مشاغلی که نیاز به رهبری، سازماندهی و مدیریت دارد، عملکرد خوبی دارند. برخی از مشاغل مناسب برای ESTJها عبارتند از:

 • مدیر اجرایی
 • مدیر فروش
 • مدیر حسابداری
 • مدیر پروژه
 • وکیل
 • پزشک
 • معلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *