شش گام برای تغییر شخصی

شش گام برای تغییر شخصی

شش گام برای تغییر شخصی :

گام اول؛ تغییر فکر و باور: وقتی فکر و شیوه ی تفکر خود را تغییرمی دهید ، در حقیقت باورتان تغییر می کند.

گام دوم؛ تغییر انتظارات و توقعات: وقتی باورتان را تغییر می دهید، انتظارات شما تغییر می کند.

گام سوم؛ تغییر نگرش: وقتی انتظارات خود را تغییر می دهید، نگرشتان به خود ، جهان و آینده تغییر می کند.

گام چهارم؛ تغییر عملکرد: وقتی نگرش خود را تغییر می دهید، عملکردتان تغییر می کند.

گام پنجم؛ تغییر رفتار: وقتی عملکردتان را تغییر می دهید، تمامی کلیت رفتاری یا نظام رفتاری شما تغییر می کند.

گام ششم؛ تغییر زندگی: وقتی سیستم رفتاریتان را تغییر می دهید، قطعا آن زمان است که زندگی را تغییر داده اید. زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *