تلاش كنيد در این پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد

تلاش كنيد در این پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد

تلاش كنيد در این پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد

  • تسلط بر جسم

ورزش، تغذيه، كنترل وزن، رسيدگی به ظاهر بدن، ترک سيگار، قهوه و وابستگی های جسمانی ديگر.

  • تسلط بر هيجانات
    خشم، پرخاشگری، عصبانيت، افسردگی، دمدمی مزاجی، نااميدی، خوشی های بی اساس، لذت جويی با پيامدهای منفی.
  • تسلط بر مسائل مالی

تعادل بين دخل و خرج، اقتصاد در مصرف و مديريت مالی زندگی.

  • تسلط بر زمان
    مديريت زمان، جلو افتادن از برنامه ها، پيگيری كارها و به موقع عمل كردن.
  • تسلط بر روابط

مديريت روابط بين فردی و اجتماعی خود با ديگران (دوستان، خانواده، فاميل و رفت و آمدهای ديگر).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *