انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

انگیزه، نیرویی است که باعث می‌شود رفتارهای ما هدف‌گرا شوند و به سمت یک هدف یا نتیجه خاص هدایت شوند. انگیزه می‌تواند از درون یا بیرون فرد ناشی شود.

انگیزه درونی و بیرونی

انگیزه درونی، انگیزه‌ای است که از درون فرد سرچشمه می‌گیرد. در واقع، فرد به دلیل علاقه، لذت یا احساس رضایت شخصی، اقدام به انجام کاری می‌کند. به عنوان مثال، فردی که از مطالعه لذت می‌برد، به دلیل علاقه شخصی خود، مطالعه می‌کند. یا فردی که به کمک به دیگران علاقه دارد، به دلیل احساس رضایت شخصی، به دیگران کمک می‌کند.

انگیزه بیرونی، انگیزه‌ای است که از خارج از فرد ناشی می‌شود. در واقع، فرد به دلیل دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه، اقدام به انجام کاری می‌کند. به عنوان مثال، فردی که برای قبولی در یک آزمون، پاداش دریافت می‌کند، به دلیل دریافت پاداش، برای قبولی در آزمون تلاش می‌کند. یا فردی که برای اجتناب از جریمه، به موقع سر کار حاضر می‌شود، به دلیل اجتناب از جریمه، به موقع سر کار حاضر می‌شود.

تفاوت انگیزه درونی و بیرونی

  • منشا: انگیزه درونی از درون فرد سرچشمه می‌گیرد، در حالی که انگیزه بیرونی از خارج از فرد ناشی می‌شود.
  • هدف: انگیزه درونی به دنبال کسب رضایت شخصی است، در حالی که انگیزه بیرونی به دنبال کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه است.
  • پایداری: انگیزه درونی پایدارتر از انگیزه بیرونی است، زیرا از درون فرد سرچشمه می‌گیرد.

کاربرد انگیزه درونی و بیرونی

انگیزه درونی و بیرونی هر دو می‌توانند در زندگی فرد نقش مهمی ایفا کنند. انگیزه درونی می‌تواند باعث شود که فرد از انجام کاری لذت ببرد و به آن علاقه داشته باشد. این امر می‌تواند به فرد کمک کند تا در آن کار موفق شود و به اهداف خود دست یابد. انگیزه بیرونی نیز می‌تواند در برخی موارد مفید باشد. به عنوان مثال، انگیزه بیرونی می‌تواند به فرد کمک کند تا کار ناخوشایندی را انجام دهد.

ترکیب انگیزه درونی و بیرونی

بهترین حالت این است که فرد از هر دو انگیزه درونی و بیرونی بهره‌مند باشد. در این صورت، فرد از انجام کاری لذت می‌برد و به آن علاقه دارد، و همچنین از دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه نیز بهره‌مند می‌شود.

راهکارهای افزایش انگیزه درونی

برای افزایش انگیزه درونی، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

  • تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی: تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی، باعث می‌شود که فرد احساس کند که در حال پیشرفت است و به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شود. این امر می‌تواند انگیزه درونی فرد را افزایش دهد.
  • تمرکز بر جنبه‌های مثبت کار یا فعالیت: تمرکز بر جنبه‌های مثبت کار یا فعالیت، باعث می‌شود که فرد از انجام آن لذت ببرد و احساس رضایت کند. این امر نیز می‌تواند انگیزه درونی فرد را افزایش دهد.
  • یادگیری مهارت‌های جدید: یادگیری مهارت‌های جدید، باعث می‌شود که فرد احساس توانمندی و اعتماد به نفس بیشتری کند. این امر نیز می‌تواند انگیزه درونی فرد را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

انگیزه درونی و بیرونی هر دو می‌توانند در زندگی فرد نقش مهمی ایفا کنند. بهترین حالت این است که فرد از هر دو انگیزه درونی و بیرونی بهره‌مند باشد. برای افزایش انگیزه درونی، می‌توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *