PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه

PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تجربه…