حمله خواب یا Narcolepsy چیست؟

حمله خواب یا Narcolepsy چیست؟ فرد مبتلا به نارکولپسی ممکن است به طور ناگهانی به خواب…