IPF چیست؟ فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

IPF چیست؟ IPF مخفف عبارت Idiopathic Pulmonary Fibrosis به معنای فیبروز ریوی ایدیوپاتیک است. این بیماری…