خاصیت های کیوی

خاصیت های کیوی: ویتامین c آن دو برابر پرتغال است، فیبر موجود در پوست کیوی ۲…