فلج مغزی کودکان و روش های درمان آن

فلج مغزی چیست؟  فلج مغزی یاCerebral Palsy، عارضه‌ای است که به دنبال آسیب مغزی پیش از…