قوانین مدارس ژاپن

قوانین مدارس ژاپن – در ژاپن دوره ی دبستان ۶ ساله است. ترکیب دانش آموزان در…

جنگل‌ زایی در ژاپن

جنگل‌ زایی در ژاپن امروز ۶۷٪ از ژاپن پوشیده از جنگل است اما شاید جالب باشه…