چند راهکار ساده برای تسکین خارش نیش پشه

تسکین خارش نیش پشه یک قاشق جوش شیرین را در کاسه‌ای کوچک ریخته و کمی آب…