عادت‌های عجیب آدم های باهوش

عادت‌های عجیب آدم های باهوش _میزتان همیشه شلوغ استدر آزمایشی که در دانشگاه مینه‌سوتا صورت گرفت…

۴ قسمت در بدن که هوش شما را نشان می‌دهد

۴ قسمت در بدن که هوش شما را نشان می‌دهد ۱. بلندی پاهامطالعه‌ای در دانشگاه‌های براون…