چطور سطح هورمون شادی خود را افزایش دهیم؟

چطور سطح هورمون شادی خود را افزایش دهیم؟ هورمون‌های شادی، مانند دوپامین، سروتونین، اندورفین و اکسی…

هورمون هایی که باعث شادی می شوند

هورمون هایی که باعث شادی می شوند: ۱- اندورفین:این هورمون مسکن طبیعی مغزه؛ استرس رو کاهش…