تاثیر موسیقی بر سلامت روان

موسیقی یکی از اقسام هنرهایی است که از آغاز تاریخ، بر انسان‌ها تأثیرگذار بوده است. موسیقی…