حکایت ملانصرالدین و الاغ

یک روز، ملا نصرالدین مجبور شد برای تعمیر بام خانه‌اش مصالح ساختمانی را بر روی دوش…