قوانین مدارس ژاپن

قوانین مدارس ژاپن – در ژاپن دوره ی دبستان ۶ ساله است. ترکیب دانش آموزان در…