در زمان مسمومیت با قرص برنج چکار کنیم؟

مسمومیت با قرص برنج در ابتدا باید بدانید که به هیچ وجه نباید به فرد مسموم…