چرا فلامینگو ها روی یک پا می‌ ایستند؟

چرا فلامینگو ها روی یک پا می‌ ایستند؟  علت آن به دلیل رد و بدل کردن…