بهترین حالت خواب برای افراد با فشار خون بالا

بهترین حالت خواب برای افراد با فشار خون بالا خوابیدن به پهلوی چپ بهترین حالت برای…

فشار خون بالا در جوانی مغز را کوچک میکند!

فشار خون بالا در جوانی مغز را کوچک میکند! طبق پژوهش منتشر شده در نشریه پزشکی…