نظریه فرافکنی در روانشناسی چیست؟

نظریه فرافکنی در روانشناسی فرافکنی (Projection) یکی از مکانیسم‌های دفاعی در روانشناسی است که در آن…