آیا واقعا سموم با عرق دفع می شوند؟

در کلاس یوگای هفتگی خود هستید، وارونه شده و بدن خود را کش می دهید در…

عرق سرد چیست؟ آیا درمان دارد؟

عرق سرد چیست؟ آیا درمان دارد؟ اصطلاح «عرق سرد» می‌تواند برای توضیح لرز، تعریق شبانه و…

جلوی عرق کردن را نگیرید!

جلوی عرق کردن را نگیرید عمل تعریق به بدن کمک می کند تا مواد سمی را…