برای انگیزه گرفتن برای شروع یه کار جدید یا یه درس سخت خوندن یا چیزی که بهش عادت نداریم؛چیکار کنیم؟!

برای انگیزه گرفتن برای شروع یه کار جدید یا یه درس سخت خوندن یا چیزی که…