قدرت سازگاری شتر اون رو به یه جور حیوان ماوراییه تبدیل می کنه

قدرت سازگاری شتر می‌تونه آب نمک بخوره،چون کلیه‌هاش نمک رو‌ فیلتر میکنن!می‌تونه دمای بدنش رو تنظیم…