برخورد دو اَبَرسیاهچاله در سه سال آینده!

برخورد دو اَبَرسیاهچاله در سه سال آینده! اخترشناسان می‌گویند اگر نشانه‌های اولیه‌ای که یافته‌ایم درست باشد،…