سندرم داون چیست؟

سندرم داون چیست؟ سندرم داون یک اختلال ژنتیکی است که اغلب با تأخیر در توسعه جسمی…