نظریه‌های زیبایی‌شناسی در ادبیات

نظریه‌های زیبایی‌شناسی در ادبیات مقدمه زیبایی‌شناسی، شاخه‌ای از فلسفه است که به مطالعه‌ی زیبایی، ادراک زیبایی…