مصرف زیاد زردچوبه چه خطراتی دارد؟

استفاده بیش از حد مجاز زردچوبه ممکن است باعث بی اثر شدن داروهای رقیق کننده خون…