عوامل بوجود آمدن زخم معده چیست؟

پرخوری، خوردن بیش از حد غذاهای تند، سیگار کشیدن، نوشیدن قهوه و الکل، مسمومیت‌های غذاییمصرف زیاد…