مصرف روغن زیتون خطر مرگ ‌زودرس را کاهش می‌دهد

مصرف روغن زیتون محققان در دانشگاه هاروارد آمریکا در مطالعه‌ای جدید دریافته‌اند کسانی که مقادیر بیشتری…