بیماری کرون چیست؟

بیماری کرون چیست؟ بیماری کرون (Crohn’s disease) یک بیماری التهابی روده (IBD) است که باعث التهاب…