عوامل موثر در رشد قد

عوامل موثر در رشد قد : – ژنتیک هر فرد مهم‌ترین عامل موثر در بلندی یا…