علت ایجاد خار پاشنه چیست و چگونه درمان می‌شود؟

علت ایجاد خار پاشنه چیست و چگونه درمان می‌شود؟ خار پاشنه، یک توده استخوانی کوچک است…