حکایت نادرشاه افشار و باغبان

حکایت نادرشاه افشار و باغبان نادر شاه کبیر در حال قدم زدن در باغش بود که…

حکایت سنگ قبر حکیم

حکایت سنگ قبر حکیم مرد بسیار ثروتمندی که از حکیمی دل خوشی نداشت با خدمتکارانش در…

حکایت حاکم نیشابور و کشاورز

حکایت حاکم نیشابور و کشاورز روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود…

حکایت طمع گرگ

حکایت طمع گرگ روزی،گرگی در دامنه کوه متوجه یک غار شد که حیوانات مختلف از آن…

حکایت درس دادن شیخ

حکایت درس دادن شیخ می گویند: روزی شاه عبّاس در اصفهان به خدمت عالم زمانه، شيخ…