عواقب منفی استفاده از تلفن همراه برای سلامتی

عواقب منفی استفاده از تلفن همراه برای سلامتی تلفن همراه یک اختراع نوآورانه است که به…