رفع ترک لب ناشی از کمبود آب

رفع ترک لب ناشی از کمبود آب  ‌ترک لب نوعی التهاب است که سوزش، درد و…