اگر روده هایتان زبان داشتند چه می‌گفتند

اگر روده‌های‌تان زبان داشتند چه می‌گفتند در واقع 70 درصد از سیستم ایمنی ما در روده‌هاست،…

چند دانستنی در مورد پلک زدن که از آن اطلاع نداریم

چند دانستنی در مورد پلک زدن که از آن اطلاع نداریم 1. پلک می‌زنیم تا مغزمان…