جزیره زمرد: لقب زیبای کشور ایرلند

ایرلند، کشوری در شمال غربی اروپا، به دلیل سرسبزی و زیبایی طبیعی خود به “جزیره زمرد”…