روش های تقویت انگیزه

روش های تقویت انگیزه انگیزه نیروی محرکه ما برای انجام کارها و رسیدن به اهدافمان است.…

تاثیر کلماتی که به خودتان می گویید

تاثیر کلماتی که به خودتان می گویید صحبتهای هیچ کسی جز خود شما بر خودتان موثرتر…

برای انگیزه گرفتن برای شروع یه کار جدید یا یه درس سخت خوندن یا چیزی که بهش عادت نداریم؛چیکار کنیم؟!

برای انگیزه گرفتن برای شروع یه کار جدید یا یه درس سخت خوندن یا چیزی که…