بیماری ام‌ اس چیست؟

بیماری ام‌ اس چیست؟ بیماری متعدد التهابی ام‌اس (Multiple Sclerosis یا MS) یکی از بیماری‌های نوروتولوژیکی…